Zainwestuj we mnie!

Kup RahimCoina

Czym jest RahimCoin?

RahimCoin to udziałowy Token Personalny. Kupując RahimCoin stajesz się udziałowcem marki Rahim Blak. Za jego wartość odpowiada marka osobista oraz wartość biznesów, które buduje.

Token RahimCoin jest inwestycją w Rahima Blaka. RahimCoin jest Twoją lokatą kapitału, daje perspektywę wzrostu jego wartości, a także otrzymania dywidend wypłacanych na podstawie Smart Contractu.

Wartość #RahimCoin rośnie proporcjonalnie z firmami Rahima Blaka, popytem jego tokenów na giełdzie, a także zaufaniem do jego marki osobistej.

Liczba udziałowych tokenów RahimCoin wynosi 21 milionów. Liczba tokenów jest ograniczona bez możliwości ich zwiększenia. Można je wymienić na giełdzie Wavesplatform.com. Projekt został zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie. Estymacja wartości marki osobistej jest na głównej stronie rahimblak.com. Wizja zakłada również zapisanie w przyszłości tokenów personalnych w testamencie (w fazie projektu). Rahim Blak zaprasza udziałowców swojej marki na przedstawienie planów związanych z wykorzystaniem pozyskanych środków na rozwój firm kapitałowo powiązanych z marką Rahim Blak.

Zamiast stawiać wszystko na jedną firmę, lepiej obstawić cały portfel projektów realizowanych przez jedną osobę na przestrzeni jego całego życia. Najlepszą inwestycją są ludzie, a wartością emitenta jest udziałowy token personalny.

REGULAMIN INITIAL COIN OFFERING

 

 

REGULAMIN INITIAL COIN OFFERING

 

sporządzony przez Rahima Blaka (www.rahimblak.com)
w związku z organizacją procesu Initial Coin Offering polegającego na wystawieniu cyfrowego tokena pod nazwą RahimCoin.

 

signature

KUP
Tokena RahimCoin właśnie tutaj!

1 Rahim Coin = 4.52 zł

Chcę kupić

Rahimcoinów

=

Zbyt skomplikowane?

MOŻESZ KUPIĆ TOKENA RAHIMCOIN BEZPOŚREDNIO NA PLATFORMIE WAVES, KANGA EXCHANGE, MOSAICO LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ, PRZYJADĘ DO CIEBIE I DOBIJEMY TARGU.